Uddybende information om Rørvig Kajakklub

"Kajak og glade mennesker året rundt"

Vi håber denne info-hjemmesiden giver den interesserede et godt indblik i klublivet, kajaksporten og udviklingen i Rørvig Kajakklub.

Rørvig Kajakklub blev stiftet d. 12. januar 2008 i mødesalen over Rørvig Bibliotek af ti lokale kajakinteresserede, der savnede et godt samlingssted for fælles udøvelse af denne skønne sportsgren, som i mange år har været i stærk vækst i Danmark. 

Klubben har hidtil med succes nået alle de mål, som blev sat i startfasens strategiplan. Det næste, og meget vigtige, mål er at etablere kajakklubben i et klubhus, som tilfredsstiller de krav, som klubstørrelsen og aktiviteterne efterhånden stiller.

Med bred forståelse for kajakklubbens fremtid og ved fælles hjælp forventer klubledelsen at kunne nå dette mål inden for nogle få år i forbindelse med det igangværende udviklingsprogram for Rørvig Havn.

 - o O o -

I Rørvig Kajakklub ville vi fra starten satse bredt, og gør det stadig. Fokus ligger på kajaksporten, så vi fuldt ud udnytter vores ideelle og smukke beliggenhed her i den nordlige del af Isefjorden med de "kajak-venlige" kyster. Vores lokale farvand ligger beskyttet i almindelige vejrforhold, og er derfor særdeles velegnet til både motion, hygge og nydelse samt til mesterskabsambitioner for medlemmer i alle aldersklasser og køn. Klubben arrangerer også ture med naturoplelelser i andre danske farvande.

Motion og samvær hele året har høj prioritet, så i vintermånederne tilbydes flere forskellige motionsformer, så flest mulige får glæde af det.  Klubben er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund, hvilket giver medlemmerne den største garanti for kvalitet og sikkerhed. 

Ud på maritim nydelse med Rørvig om styrbord.
Kongshvilepokalen tildeles en ledelse, "som har udført et langt og trofast arbejde eller et særligt iøjnefaldende arbejde for kajaksporten".

Det første år nåede medlemstallet op på 64, og nu nærmer det sig 200. Se under Generelt.

 

Allerede i 2011 blev klubbens ledelse hædret for klubbens størrelse og aktiviteter efter kun tre år af Dansk Kano og Kajak Forbund med Årets Lederpris (Kongshvilepokalen).

Rørvig Kajakklub er blevet en stor lokal succes for hele det nordlige Odsherred og dets landliggere godt hjulpet af den store interesse for sporten og den valgte strategi i klubben, hvor der er opstået en meget positiv ånd og et godt sammenhold, som medlemmerne påskynder og jævnligt udtrykker deres taknemmelighed for. Antal af fastboende og landliggere er nogenlunde ligeligt fordelt, og flere landliggere siger, at de kommer oftere til deres sommerhus uden for ferien for at udnytte medlemskabet og få kajakoplevelsen i Rørvig.

  

Ind til nu har fokus været på kajakmateriellet og øvrige faciliteter, som direkte havde med selve kajakroningen at gøre. Vi har et varieret udbud af gode kajaktyper i flere sværhedsgrader og tilbehør i det nødvendige antal. Det holder klubben i gang, som det er i dag - og en tid fremover.

Det gamle klubhus.

Det var planen, at klubhuset med tiden skulle tilpasses behovet, - og det stod klart allerede i 2012, hvad Rørvig Kajakklub egentlig havde brug for i fremtiden, for at sikre en fortsat stabilitet og succes til glæde for lokalsamfundet og landliggerbefolkningen i hele det nordlige Odsherred. Efter 5 års arbejde med ansøgninger, projektering og byggeri, kunne klubben så indvie det nye klub- og kajakhus d. 22. juli 2018. Se menu: "Vores nye klubhus".

Klubhusindvielse d. 22. juli 2018