Rørvig Kajakklub

Fællesroning

Klubben har gennem hele sæsonen fire gange om ugen arrangementer med fællesroning for medlemmerne. Alle kan deltage, såvel øvede som uøvede, og ung som ældre, og hvis det ønskes, deles der i flere niveauer m.h.t. turlængde og hastighed.

Fællesroning trækker rigtig mange medlemmer til og giver dermed de fleste aktivitetstimer i havnen. Det skaber liv, men afviklingen stiller også store krav til kapaciteten såvel i klubhuset og ved kajakopbevaringen som på flydebroen, når 10 til 25 medlemmer skal på vandet sammen. Det nye klub- og kajakhus er på alle måder indrettet til smidig afvikling af dette pres, og hvor nærheden til flydebroen også betyder meget for en god afvikling.

I sommeren 2013 anskaffede klubben en ny flydebro med 2 nedgange og en god bæreevne. Den har været en stor succes for afvikling af søsætningen. Se næste menupunkt "Kajakbro".

 

Fællesroningshold på vej mod Nakkehage.