Rørvig Kajakklub

60 +

En 60 +'er er tålmodig, lyttende og skaber tryghed.

Rørvig Kajakklub har et alders-gennemsnit på omkring 50 år i vores ca. 180 medlemmer. Ca. 60 medlemmer er i dag 60 +'er, som efterlønnere eller pensionister. Denne gruppe medlemmer nyder at have god tid til kajakmotionen, som virkelig er med til at holde dem alle "i gang". De deltager i fællesskabet med livserfaring, og bidrager i høj grad til klublivet. 60 +'erne involverer sig både i bestyrelsesarbejde, udvalgsarbejde madlavning og ikke mindst aktiveringen af klubbens unge. 

Velux Fonden belønnede i 2013 Rørvig Kajakklub med en donation til vores flydebro og igen i 2018 en flot donation til det nye klubhus i anerkendelse af de aktive ældres indsats for vores klub.

En frisk 60 +'er (bedstefar) med barnebarnet i K2-kajak nyder hinandens selskab.
En glad 70 +'er på en flot 3.-plads i 8 km's kaproning i havkajak på Furesøen.
60 +'erne hjælper godt med ved klubbens Kajakskole for børn og unge om søndagen.