Rørvig Kajakklub på sydmolen

Klubhus 2018

I Rørvig Havns udviklingsplan 2013 fandt man dette fine forslag til Rørvig Kajakklubs nye klubhus ved sydmolen. Et klub- og kajakhus lige ved vand og kajakbro, til glæde og gavn for kajakroere rigtig mange år ud i fremtiden.

Projektet blev anbefalet af havnens centerchef og godkendt af et enigt Miljø- og Klimaudvalg, og byggetilladelsen blev givet den 6 sep. 2016. En passende byggestart blev derfor den 5. sep. 2017, og indvielse af nybygningen blev den 22. juli 2018 efter ibrugtagningstilladelsen den 3. juli.

 

Formålet med projekt "Rørvig Kajakklub på sydmolen":

Rørvig Kajakklubs nye klub- og kajakhus skal hele året danne rammer for sociale aktiviteter, samvær og foreningsliv omkring vores skønne familiesport, hvor motion, naturoplevelser og socialt samvær forenes i de mest velegnede og smukke omgivelser, som Rørvig-området er så kendt for. Med et nyt hus vil Rørvig Kajakklub videreudvikle vores værdifulde arbejde til lokalområdets nytte og glæde. Kajakroning og sociale aktiviteter vil blive meget mere attraktive og sikre. Odsherred Kommune godkendte, at klubbens nye klub- og kajakhus blev placeret på det mest optimale grundstykke til formålet nær sydmolen i Rørvig Havn.

Det unikke og særlige ved Rørvig Kajakklubs nye klub- og kajakhus er:

  • Der skabes et godt grundlag for socialt samvær året igennem på tværs af alder og køn.
  • Bygningen tager højde for klimaændringer og kan danne forbillede for lignende byggerier.
  • Målgruppen er bred, med medlemmer af begge køn fra omkring 8 år og opefter.
  • I målgruppen kan også fremadrettet medregnes en gruppe handicappede.
  • Særlig træning af skoleklasser med målsætning i unges idrætskendskab.
  • Projektet tager højde for den lokale demografiske udvikling i Odsherred.
  • Kajakroning i Rørvig bliver især mere attraktiv for ældre medlemmer.
  • Projektet er i tråd med Rørvig Havns Helhedsplan fra 2013 vedrørende havnens udvikling.

Endvidere har Odsherreds store skoler, der samarbejder med klubben, udtrykt begejstring og støtte til projektet med det nye klubhus, som klart giver dette skole/forenings-samarbejde et stort løft og en sikker fremtid. Se Anbefalinger.

Projektet blev støttet af LAG Midt-Nordvestsjælland Link: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_da

og Lokale og Anlægsfonden
samt VELUX FONDEN og Odsherred Kommune

 

Situationsplan

Med klubbens gamle placering havde medlemmerne ca. 125 m til flydebroen. Med den nye placering ved havnens sydmole er der ca. 100 m kortere transportvej til kajakflydebroen, Dette giver væsentlige forbedringer for oplevelsen af aktiviteterne både før og efter roturen, og medlemmerne kan bedre overskue hinandens behov for hjælp i et område på kun 25 meter mellem klubområde og flydebro.

Der er bygget på et område af havnen, som blev opfyldt i årene fra 1982 til 1983 ved havnens udvidelse. Området er undersøgt 1994 og fundet fri for forurening.

Vestsiden placeres 8 m fra sejlklubben, så at et grønt områd mellem klubberne beholdes til fælles og offentlig brug, 

Facade og vestside

Rørvig Kajakklub nye hus indeholder kun det absolut nødvendige ud fra de erfaringer, som klubben har gjort i løbet af de første 6-7 år med aktiviteter hele året.

Bygningens isoleringsgrad lever fuldt ud op til moderne krav om minimalt energibehov i den kolde del af sæsonen.

Grundplan og indretning

35 m2 Klubstue med køkken, bibliotek og roprotokol.

2 stk. 14 m2 Omklædningsrum med brusebad for damer og for herrer.

5 m2 Handicapvenligt fælles toilet.

8 m2 Rum for teknik og med lille værksted samt mulighed for brændelager.

6 m2 Depotrum til pagajer og svømmeveste (ventileret/uopvarmet).

42 m2 Kajakhal for opbevaring af klubbens ca. 48 kajakker af forskellige typer.

Huset opvarmes af en varmepumpe, brændeovn samt el. paneler efter evt. behov.

Klimasikring (mod stormflod)

I respekt for stormfloden "Bodil", som satte havnen under vand, er Rørvig Kajakklubs nye klubhus designet til at kunne modstå ca. 35 cm højere vandstand end ”Bodil” uden skader på bygningens trækonstruktion, isolering, installationer og fast inventar.

Høj sokkel sikrer bygningen

Layout af den specielt designede sokkel.

Foruden klimasikring, er der også gjort meget for at få miljørigtige løsninger: 

Regnvandsopsamling til kajakafvaskning.

Overskudsregnvand ledes ud i fjorden.

Opvarmning med varmepumpe og brændeovn.

Belysning med LED-armatur hvor muligt.

 

 

Bygningens ”varme del” er isoleret med 240 mm glasuld i vægge og papiruld på loft, så på trods af den mindre isolerende Leca-sten nederst i væggene (den høje sokkel) overholdes det krævede samlede varmetab i henhold til BR-10. Gulvvarme udelades p.g.a. energiforbrug og evt. højvande. Under klinkegulv og betondæk isoleres med 300 mm flamingo.

 

Bygningsudseende

Bygningen vil fremstå med facade-beklædning i 5” vandret klinkbeklædning i en svenskrød farve. Taghældningen er 30 grader, og taget beklædt med koksgrå tagpap og trekantlister per 1 m. Bygningen har korte tagudhæng, og lyse plader i gavltrekanterne. Ud for klubstuen mod syd er terræn løftet op under dørene i facaden til vandret kote med en 3 m bred træterasse.

I bygningshøjde og udformning af taget har Rørvig Kajakklub fulgt kravene  i havnens lokalplan og samtidigt skabt en pæn overgang til havneprofilen.

Som følge af de store materielle fordele ved et byggeri som beskrevet, vil klubben også tiltrække flere medlemmer på grund af det højere kvalitetsniveau til både aktiviteter og til socialt samvær hele året.

 

 Dette skaber et sundt og spændende liv i havnen for både udøveren

og for tilskueren, og giver mening til klubbens motto som er:

”Kajak og glade mennesker året rundt”

 

Det færdige klub- og kajakhus
Klubaften med grill
Klubstue med køkken
Udsigt fra klubstue
Omklædningsrum
Brusekabine i omklædningsrum
Udstyrs-gangen
Kajakhallen med 50 pladser