Rørvig Kajakklub

Lokalt udbytte af kajakklkubbens virke i Odsherred

Vedr. sikkerhed:

Klubbens tilstedeværelse og dens arbejde for sikkerhed til søs, giver folk en almen respekt for det at færdes i små fartøjer på vandet. Vi har flere eksempler på medlemmer, som via et par års medlemskab tilegner sig de nødvendige færdigheder, for siden at dyrke kajaksporten sikkert i privat regi.

Vedr. socialt samvær:

Kajakklubben blev stiftet af en blanding af tilflyttere og rodfæstede lokale fra Rørvig, men alle med et ønske om en lokalitet hvor den fælles interesse for kajaksporten kunne dyrkes med størst mulig fokus, og gerne med aktiviteter hele året for at tilfredsstille behovet for god fritidsbeskæftigelse. Klubbens hurtige vækst vidnede om, at der var et stort behov for netop vores klubtilbud her i det nordlige Odsherred. Siden har andre klubber vist det samme i det sydlige Odsherred. Medlemmerne er både lokalbefolkningen og områdets landliggere i næsten lige forhold. Klubben danner mange nye venskaber og er den oplagte hurtige vej ind i lokalt netværk for områdets tilflyttere - både fastboende og landliggere.

Vedr. kajaksport:

Flertallet i klubben er motionsroere, men flere unge og nogle voksne finder det spændende at udfordre konkurrenceroningen og har vist stort talent med fine resultater. Det understøtter vi i høj grad med træning samt det rette udstyr og materiel. Ved landets åbne stævner er Rørvig Kajakklub allerede godt kendt.

Vedr. kajakroning for handicappede:

For tiden er der stor fokus for aktivering af Danmarks handicappede. Der udvikles specialudstyr til mange forskellige grene af sportsudøvelse, som kan berige deres hverdag. Dansk Kano og Kajak Forbund ønsker, at deres foreninger deltager i, hvad der er muligt. Så vi i Rørvig Kajakklub er også klar med et tilbud til lokale personer eller landliggere med lettere handicap, som ønsker at prøve vores sport.