Rørvig Kajakklub og Kystturismen

Kajakoplevelser med Odsherred Kajakkort

Hæftet er af vandfast folie og kan anvendes til søs.

Rørvig Kajakklub er idéskaber og ophav til et større projekt, som med nøje beskrevne kajakruter langs alle Odsherreds kysterne udbygger turistoplevelserne for eventyrlystne kajakroere i og omkring vores kommune. Projektet blev færdigudviklet 2013 i Odsherred Turistbureaus regi af en projektansat, der også var medlem i vores klub.

Materialet består af 12 rutebeskrivelser med alle de oplysninger, man behøver for en sikker kajaktur samt oplysninger om alle de kystnære turistmål og seværdigheder, som giver gode oplevelser af kystzonen i GeoPark Odsherred.

Al information er samlet i en hjemmeside (se nederst), og ud fra denne er der udført et vandfast hæfte, som kan medtages i kajakken. Projektet blev støttet af offentlige fonde. 

Detaljerede rutebeskrivelser med oplysninger om seværdigheder og praktiske forhold.
Søkort med nøje angivelser af kystforhold samt start- og slutsteder.

Hjemmesiden, som danner grundlag for hæftet Odsherred Kajakklort, kan ses på: www.odsherred.kajakkort.dk

Pressemeddelelse

Odsherred har fået et nyt turistmarked.

Med udgivelsen af det nye hæfte ”Odsherred Kajakkort” kom kajakroerne i Odsherred i mål med et stort ønske om at promovere vores ideelle kyster til kajakroning med tilhørende oplevelser og sund motion.

Siden 2008 hvor Rørvig Kajakklub for alvor satsede på at indføre kajaksport i Odsherred, er der opstået et kajaknetværk, som så de unikke muligheder langs en ca. 200 km skøn kystlinje. Kajaknetværket bidrog med selve turbeskrivelserne ud fra egne erfaringer, og i et godt samarbejde med Odsherred Turistbureau, som skaffede de nødvendige støttemidler fra Udvikling Nordvestsjælland, EU, Friluftsrådet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, blev kajakkortet en realitet i projektet ”Nemmere adgang til natur- og kystoplevelser” og kan for alvor komme til gavn nu fra denne sommer.

Turistbureauet bidrog med en meget kompetent projektmedarbejder, som samlede trådene, skrev det naturbeskrivende materiale og udførte alle layouter. Kystnære campingpladser og vandrehjem blev også inddraget med deres service til projektet, som også fik en hjemmeside med links til alle tænkelige interessenter, som byder ind med service og oplevelser.

Projektmedarbejderen Berit Jakobsen har også arbejdet med GeoPark Odsherred projektet og fik elegant kædet oplevelserne fra vandsiden sammen med GeoParkens profil imod kysterne. Kajakkortet i vandfast papir rummer alle de oplysninger en kajakturist behøver for at få en perfekt ferie og dermed en god turoplevelse i vores landsdel. Der er udsætningsvejledning, farvandsbeskrivelser, oplevelser fra vandsiden, landgangsbeskrivelser, overnatningsvejledning, oplevelser i land samt oplysning om landfaciliteter og havnebeskrivelser. Kajaksport er en rigtig familiesport, hvor udøvere fra de første teenageår til op i pensionsalderen kan følges ad og nyde samværet og oplevelserne.

Kajaknetværket har allerede startet en stor reklamekampagne med information ved Dansk Kano og Kajak Forbunds årsmøde i foråret og med informerende artikler i medlemsbladet ”Magasinet Kano og Kajak”. Kajakkortet sælges fra Turistbureauet og fra kajakforbundets netbutik samt fra nogle af interessenterne i projektet. Lokalt i Odsherred omdeler vi en lille fiks reklamesag i form af et visitkort med informationer og salgsoplysninger.

Vi håber på et godt samarbejde med projekt GeoPark Odsherred, da vi er sikre på den naturlige kobling mellem den aktive ferieform og interessen for Odsherreds kystnatur. Undersøgelser vedrørende kystturisme i Sønderjylland viser et stigende potentiale i kajakturister ikke alene i Danmark, men også i Tyskland, Sverige og England, og vi håber, at vi med projekt ”Odsherred Kajakkort” kom på forkant af udviklingen og får det fulde udbytte af den nye store interesse for at opleve naturen fra kajak.

 

Rørvig, juni 2014, Ernst M. Bührmann, Rørvig Kajakklub