Anbefalinger af nyt klubhus

Odsherred Gymnasium anbefaler byggeprojektet med det fremtidige klubhus på sydmolen

Nordskolen i Nykøbing Sj. anbefaler byggeprojektet

Da bygningen bliver isoleret i henhold til nyeste høje byggestandarder, men ikke vil blive anvendt så meget af kajakmedlemmerne i skoletiden på hverdage i vinter-halvåret, har klubledelsen tilbudt de lokale skoler at låne klubstuen til "naturundervisning ved havn og strand" som en udvidelse af samarbejdet om kajak-minikurser i sommerhalvåret. Dette samarbejde kan praktiseres under portal "Skolen i virkeligheden", der er et lovmæssigt krav i folkeskolereformen om, at skolerne skal indgå et samarbejde med kulturlivet, folkeoplysningen, idrætslivet og foreningslivet i lokalsamfundet, som en del af børns undervisning "ude i virkeligheden".

Dansk Kano og Kajakforbund anbefaler projektet

 

 

 

 

 

Brøndby d. 1. januar 2017

 

Dansk Kano og Kajak Forbund giver Rørvig Kajakklub sin fulde opbakning til projektet om et nyt klubhus.

Klubben ønsker at bruge et nyt klubhus til at udvikle mangfoldige vandaktiviteter i byen. Dansk Kano og Kajak Forbund ved fra tidligere erfaringer, at huset bliver til et samlingspunkt, som lokale og turister med interesse i vandsport kan drage nytte af.

Hvem er Rørvig Kajakklub?

Rørvig Kajakklub er en ung klub, som startede i 2008. De er hurtigt vokset til ca. 200 medlemmer, med stigende antal børn og voksne motionister. Klubben har fra starten arbejdet på at skabe solide fællesskaber, båret af deres engagement i lokalområdet.

Dette gør de ved eksempelvis at planlægge skoleaktiviteter, hvor de frivillige i klubben lærer børnene at ro kajak, forstå havet og at redde andre i nødsituationer.
Ca. 550 SFO’er og skolebørn har været forbi klubben, og de børn som har været igennem vandaktiviteterne kan nu føle sig trygge, når de færdes ved eller på vandet.

På samme måde arbejder klubben for at få flere ældre til at røre sig og komme ud i den dejlige natur, som Rørvig kan bryste sig af. Det grå guld tabes ikke på gulvet i klubben og deres engagement og energi udmønter sig i et hav af sociale arrangementer, hvor sundhed og livskvalitet for de ældre er i højsædet.

Hvad går projektet ud på?

Rørvig Kajakklub ser sig selv som en af de aktører, der kan gøre en forskel for sundhed i Rørvig samt profilering af kommunen som aktiv destination for besøgende.

For at sikre fortsat medlemsvækst og bidrage til en god social oplevelse er klubben i gang med at finde løsninger til at forbedre deres faciliteter. Odsherred Kommune er positiv overfor projektet og har givet byggetilladelse til opførelse af et nyt klubhus ved sydmolen i Rørvig Havn. Målet er, at et nyt og smukt klubhus snart kan byde velkommen til turister og lokale på Rørvig Havn.

Nu skal de økonomiske midler til det nye klubhus findes.

Hvorfor støtter DKF projektet?
Bedre adgang til vandkanten og flere mennesker som fremmer sundheden samt får sociale oplevelser fra en kajak er en af DKF’s vigtigste målsætninger.
Vi mener at Rørvig Kajakklub har arbejdet målrettet med at støtte disse mål i deres lokale samfund og fortjener at få støtte til fortsat at skabe vækst og udvikling gennem deres aktiviteter.

Med venlig hilsen

Irene Lauridsen

Miljøkonsulent

Dansk Kano og Kajak Forbund

Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20 - 2605 Brøndby

 

Medlem af Danmarks Idræts-Forbund • International Canoe Federation • European Canoe Asssociation

Danmarks Idrætsforbund mener:

Betydningen af de ovenstående klubforbedringer udtrykkes også klart i DIF's nyhedsbrev fra marts 2015

 "Det handler om faciliteter og sammenhold"

Hvordan kan foreningerne konkurrere med de kommercielle fitnesscentre og den nye kropskultur?

De klassiske foreningsdyder er en god start

I lang tid har vi hørt, at de kommercielle fitnesscentre bliver ved med at stige i medlemstal. Det hænger sammen med den ændrede kropskultur, der er kommet frem de sidste år. Det er lige før, man er unormal, hvis man ikke er i træningscenter fem gange om ugen eller har løbet et maraton i sidste uge. Når den tankegang er dominerende, så kan det skabe problemer i foreningerne. Hvad kan de gøre for at holde medlemmerne ude af fitnesscentrene? Det blev forklaret i et af de første foredrag til DIF Kongres 2015.

Faciliteter er vigtige

Til at forklare foreningernes syn på problemstillingen var Niels Christian Holmstrøm, formand for KB, Lennart Boel, daglig leder i Fremad Valby, og Ruben Lundtoft, direktør for foreningsfitness, inviteret. De var alle enige om, at det er vigtigt med gode faciliteter.

”Hvis man vil have klubliv, skal man have ordentlige faciliteter. Hvis man har det, kan man sagtens få medlemmerne til at blive,” siger Niels Christian Holmstrøm fra KB.

KB har faktisk oplevet en stigende medlemstilslutning i de senere år, og det er blandt andet, fordi de løbende opdaterer og opgraderer deres faciliteter.

I Fremad Valby tog de en lidt anden tilgang til facilitetsspørgsmålet. De valgte at inddrage pigespillerne i bygningen af nye omklædningsfaciliteter, så de kunne få det lige, som de ville have det.

”For at gøre det mere attraktivt for pigerne at klæde om og gå i bad i klubben, fik de selv lov til at designe omklædningsrummet. Men der er stadig langt fra at give dem faciliteterne, til at de faktisk gider at gå i bad. Det er nærmest pottetræning om igen, når det kommer til at bade i foreningen,” siger Lennart Boel.

Svært at sammenligne kommerciel og foreningsfitness

Når man snakker om fitness, så er det nemt at sætte det hele over en kam. Fitness er, hvor man tager ned i det lokale fitnesscenter og arbejder på at få en six-pack. Men al fitness er ikke ens. Med Foreningsfitness vil direktør Ruben Lundtoft give foreningerne muligheden for at opstarte deres egen foreningsbaserede fitness.

”Vi står klar med rådgivning, lån og uddannelse. Vi vil gerne fremavle en kultur, hvor der er plads til alle aldersgrupper og hvor der er plads til socialt samvær,” siger han.

De kommercielle fitnesscentre er et sted, hvor de fleste holder sig til sig selv. Samtidig er brugerne af de kommercielle fitnesscentre ligeglade med de ansatte. De kan godt klare sig selv. De ansatte i de kommercielle centre har også en varierende grad af interesse i jobbet.

”I de kommercielle centre kan nogle af medarbejderne være mere interesserede i pengene end i at hjælpe brugerne. Det er helt omvendt i foreningsfitness. Her er instruktørerne frivillige, så de gør det, fordi de brænder for at hjælpe,” siger Ruben Lundtoft.